Phrenos-Schizofreniecongres ‘Minder bedden, betere zorg?!’

Donderdag 24 november 2011

Algemene informatie
De overtuiging groeit dat het beter is om mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) thuis op te zoeken en te behandelen. Opbouw van intensieve ambulante zorg en afbouw van klinische zorg samen kan leiden tot meer aansprekende zorg, die in totaal minder kost. Nieuwe ambulante zorgvormen zijn voldoende beschikbaar gekomen om veel meer patiënten met EPA een normaler leven te kunnen bieden. Voor veel patiënten geldt dat zij liever in hun eigen omgeving in de buurt worden begeleid dan in een kliniek.

Een belemmerende factor is dat bedden voor GGz-instellingen nog steeds een stabiele financieringsbron zijn. Kapitaallasten vormen een prikkel om meer intramurale zorg te leveren. Bij ongewijzigd beleid blijft het aantal bedden toenemen, terwijl de komende tien jaar een reductie van 20 procent haalbaar is.

Een andere factor is dat onderproductie in de AWBZ niet wordt vergoed, maar overproductie in de ZVW evenmin. Substitutie tussen die schotten is dringend nodig.
Het ministerie van VWS zoekt afbouwstimulerend beleid. Zorgverzekeraars en GGZ Nederland hebben beide beddenreductie tot speerpunt van hun beleid gemaakt.
Het congres richt zich op de kansen en bedreigingen voor de ambulantisering van de zorg.
De plenaire lezingen in de ochtend gaan in op verschillende thema’s rond deze ontwikkelingen.

In de middag volgt een uitgebreid interactief programma met 29 verschillende workshops, 2 parallel-symposia, 3 onderzoekspresentaties, posters en een informatiemarkt.