Rapport ‘Zorg in de wijk voor mensen met EPA’

In opdracht van het Ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten is in het rapport ‘Zorg in de wijk voor mensen met EPA’ tot stand gekomen in maart 2020.

ZorgindewijkvoormensenmetEPA-HHM-onderzoek-naar-FACT-mrt-2020.pdf (175 downloads)