Hoe ervaart u de zorg voor Oekraïense Ontheemden?

De helpdesk van het Loket Ontheemden Oekraïne Psychosociale hulp (LOOP) en hotline van Empatia krijgen soms vragen waarbij de inzet van F-ACT-teams van waarde kan zijn. Om beter advies te kunnen geven is het voor beide organisaties waardevol om meer te horen van uw branche.

Zij hebben de volgende vragen voor de leden van F-ACT Nederland:

Hoe ervaart u de zorg voor Oekraïense ontheemden (OO’en): is dit überhaupt een issue in uw ggz-instelling als het gaat om F-ACT, krijgt het speciale aandacht, en zo ja, op welke manier? En hoeveel OO’en hebben in 2023 zorg ontvangen van een F-ACT-team in uw instelling?

Weten overigens de ontheemde Oekraïners ook als EPA patiënten (patiënten met ernstige psychiatrische stoornissen zoals schizofrenie, psychoses, bipolaire stoornissen) hun weg naar FACT te vinden?

Wij zouden het op prijs stellen als u uw antwoorden op deze vragen kunt sturen naar info@loketoekrainepsh.nl.

Deze vraag wordt gesteld door het Loket Ontheemden Oekraïne Psychosociale hulp (LOOP) en Empatia.

Het LOOP is een sparringpartner voor iedereen die met en voor ontheemden uit Oekraïne werkt ter ondersteuning van het signaleren, voorkomen en/of oplossen van psychosociale klachten. Professionals kunnen bij het LOOP terecht met vragen over onder meer hulp bij psychische problemen, uitdagende situaties binnen de opvang en advies over thema’s als overlast, verslaving en problemen met kind en gezin, maar ook ter voorkoming van psychosociale problemen.

Het Empatia-programma heeft tot doel om het mentale welzijn te verbeteren van Oekraïners die door de oorlog ontheemd zijn geraakt en zich in Nederland bevinden. Het heeft een informatiehotline opgezet die directe online psychosociale hulp en informatie biedt aan OO’en, organisaties, gemeenten, enz. Iedereen in nood kan contact met Empatia opnemen via verschillende berichtenplatforms. Daarnaast helpt Empatia Oekraïense professionals in de geestelijke gezondheidszorg die werk zoeken in Nederland door hen te matchen met Nederlandse ggz-instellingen en andere organisaties. Het biedt ook advies en trainingen aan gemeenten en organisaties die begeleiding zoeken bij het organiseren van psychosociale en cultuursensitieve ondersteuning voor Oekraïners.