Assertive Outreach kon worden omgezet naar FACT!

In een recente studie in Londen laten Mike Firn en collega’s (SPPE, epub okt 2012) zien hoe het met 112 patiënten gaat wanneer die twee Assertive Outreach (AO) teams worden ondergebracht in zes voormalige Community Mental Health Teams (CMHT’s). Deze CMHT’s zijn gaan werken volgens de principes van FACT op het moment dat deze nieuwe patiënten instroomden. De patiënten functioneerden als hun eigen controles. Het zorggebruik tijdens behandeling in de AO teams in het jaar voorafgaande aan de overdracht naar FACT werd vergeleken met het zorggebruik in het jaar na overdracht naar FACT. Het bleek dat het aantal opnames en opnamedagen halveerde na overdracht van AO naar FACT, terwijl de patiënten minder frequent werden gezien. Er was geen toename in het aantal crisiscontacten. Ook waren er geen tekenen dat patiënten slechter af waren voor wat betreft hun woon- of werksituatie. De auteurs concluderen dat FACT een kosteneffectief model is in vergelijking met AO. Een beperking van deze studie is dat het resultaat (patiënten hadden minder opnames in FACT) ook kan komen omdat men reeds gestabiliseerd was tijdens AO. Maar toch: goed nieuws voor het FACT model!

Er zijn vragen te plaatsen bij de ‘modeltrouw’ van FACT in dit onderzoek. De teams waren iets groter dan normaal (260 cliënten per team) en wanneer er ‘directe dreiging van opname’ bestond, dan werd ook het Psychiatrisch Crisis Home Treatment Team ingeschakeld. Maar dat team kreeg in de onderzoeksperiode niet meer contacten dan voordien. De onderzoekers hebben bijgehouden hoe frequent het schakelmechanisme (op/van het bord) is gebruikt. Dat bleek zeer frequent het geval. Een duidelijke aanwijzing dat de nieuwe FACT naam, namelijk Flexibel ACT, nu verder gaat inburgeren.