Benaming assertive zorg i.p.v. bemoeizorg

Cliënten geven voorkeur aan de naam ‘assertieve zorg’ in plaats van ‘bemoeizorg’.
Met behulp van assertieve zorg proberen we dwang te voorkómen.