Blog ‘F-ACT past!’

F-ACT past!

Onder dit motto organiseerde GGz Breburg in samenwerking met F-ACT Nederland op 22 september 2022 de negentiende editie van het landelijke F-ACT Congres. De Spoorzone in Tilburg was even het epicentrum van FACTiserend Nederland. Van heinde en verre waren ze weer op het jaarlijkse congres af gekomen: hulpverleners van “gewone” FACT-teams, maar ook uit Eerste Psychose teams, Forensisch FACT, FACT jeugdteams en FACT Ouderen.

Door een akkefietje in mijn hotel had ik de opening van het congres gemist dus het tweegesprek tussen psychiater Roland Hoven & ervaringsdeskundige John Jongejan zette voor mij de toon van de dag: een humoristische dialoog over het mensenwerk dat F-ACT is. Als hulpverlener en cliënt in hun contact de juiste taal gebruiken, begrijpen ze elkaar beter en dat heeft weer een positief effect op het herstelproces. Ook humor en poëzie blijken krachtige middelen te zijn die wel eens wat vaker ingezet mogen worden.

Floortje Scheepers legde daarna de methode van de Netwerkintake uit. Aantrekkelijk omdat het een integrale kijk geeft op de situatie van de cliënt en de samenhang laat zien van de factoren die er spelen. Ik nam mij meteen voor de volgende werkdag minstens één cliënt een whiteboardstift in de handen te duwen en te zeggen: teken maar eens wat er aan de hand is.

Niels Mulder liet zien dat volgens de statistiekcijfers van de Raad voor de Rechtspraak, het aantal maatregelen in het kader van de Wet Verplichte GGZ nog steeds toeneemt. Cari van Slooten, psychiater bij GGZ inGeest vertelde hoe zijn FACT-team werkt aan het terugdringen van dwang.  Zorgmachtigingen niet verlengen, tenzij, was het motto. Ga in gesprek met cliënt en naasten over de ongewenstheid van dwang en de route naar vrijwilligheid, ook wanneer er geen ziektebesef is.

En zo was er voor elk wat wils, voor medewerkers in FACT Jeugdteams een workshop over jongeren met complexe hulpvragen, bij de workshop voor FACT Ouderen ging het o.m. over de “nieuwe ouderen” en ouderen met verslaving, en voor FACT-debutanten was er aandacht voor “Starten in en met een FACT team” in de workshop van Koen Westen.

Qua inhoud een breed programma, met onderwerpen als “Verborgen verlies en rouw”, “Complotdenken en CGTp” en “FACT in het LVB werkveld” maar ook over nieuwe voorzieningen zoals respijthuis Centrum Frits, huiskamers in de wijk zoals door Fameus gepromoot en de mentale gezondheidscentra zoals GGZ Breburg deze aan het ontwikkelen is. Dit laatste fenomeen was in de Masterclass de avond voorafgaand aan het congres, ook al onder het vergrootglas gelegd en bediscussieerd. De eerste resultaten laten zien dat door alle GGZ verwijzingen via dit centrum te laten verlopen, het in 30% van de gevallen lukt om voor mensen passende zorg te vinden buiten de ggz. Maar we hoorden ook hoe lastig het is om de centra op sterkte te brengen en de vraag werd ook nadrukkelijk gesteld wat deze ontwikkelingen betekenen voor de EPA doelgroep.

Wie zin had er even inhoudelijk verantwoord tussenuit te knijpen kon een fiets lenen voor een tochtje naar GroeiTuin013 “waar kwetsbare mensen in een inspirerende, gezonde en sociaal inclusieve omgeving kunnen groeien”. Er was ook een wandeling gericht op het leren kennen van de “onzichtbare” dak- en thuislozen in het centrum van Tilburg. En dan kon men ook nog naar The Living Museum Tilburg: voor “iedereen die aan herstel wil werken via kunst en creativiteit”.  Het heerlijke  weer deed de rest.

Jammer dat Machteld Huber verhinderd was om de Remmers van Veldhuizen lezing te geven. En ja,  de akoestiek in de Koepelhal was aan de galmende kant. En ja je moest er flink de pas in zetten om op tijd heen en weer te pendelen naar de LOCHal, waar de meeste workshops werden gehouden, maar, hee, gratis exercise zeg ik dan. Onderweg kon je even oplopen en uitwisselen met collega’s uit den lande. En ja, het was soms dringen op de gang en jazeker de posters stonden in een wat verloren hoekje, dat moet volgende keer beslist beter. Maar er was lekker eten, muziek, theater (Dames die Raken) en na afloop borrelhapjes die met een glaasje van het een of ander makkelijk naar binnen gingen. Ik zag een van de organisatoren van Frits & Gijs goed geluimd heen en weer lopen & fietsen en noteren wat er allemaal nog beter kan de volgende keer. Frits liet alvast los aan een EHBO-post en een uitsmijter te denken.

Een congres is geslaagd wanneer je er één of twee ideeën oppikt en mee terug neemt naar je thuisteam om eens uit te proberen. In dit verband moeten we niet vergeten de winnaars van de Inspiratieprijs 2022 te noemen. Het team van Mentrum FACT Noord won deze steeds prestigieuzer wordende prijs voor hun in de praktijk gebrachte gezamenlijke intake met het Buurtteam. Het idee is dat er zo vroeg mogelijk kan worden gereageerd op de sociaal-maatschappelijke problematiek. Het team ontving hiervoor een bedrag van € 1.500,-. Op de tweede plaats eindigde Antes waar men in Rotterdam aansluiting zoekt bij de Zorgwekkende Zorgmijders met een breed team van medewerkers uit verschillende relevante organisaties en verschillende disciplines, van straatdokter tot veldwerker. Tweede plaats was voor Antes waar men in Rotterdam aansluiting zoekt bij de Zorgwekkende Zorgmijders met een breed team van medewerkers uit verschillende relevante organisaties en verschillende disciplines, van straatdokter tot veldwerker. De derde plaats uit alle inzendingen was GGZ Noord Holland Noord met hun app De Geïnformeerde Cliënt waarmee cliënten en hun naasten snel van de juiste informatie kunnen worden voorzien tijdens een GGZ traject.

Kortom: volgens mij was het een geslaagd FACT congres 2022, mag ik dat constateren? Het bestuur van F-ACT Nederland is inmiddels al volop bezig met het voorbereiden van het volgende congres op donderdag 22 juni 2023 in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Dat zal het 20ste congres zijn: een jubileum dus en dat gaan we vieren. Noteer die datum!

Marcel Hilwig