CCAF – Stichting Centrum Certificering ACT en FACT

De Stichting Centrum Certificering ACT en FACT (CCAF) wil de toepassing van ACT en FACT in de ambulante ggz bevorderen. Daartoe kent het CCAF keurmerken toe aan ACT- en FACT-teams. Gecertificeerde teams leveren een herkenbare, vergelijkbare en garandeerbare kwaliteit van zorg en behandeling.

Dankzij het keurmerk krijgen ook cliëntenorganisaties, familie-vertegenwoordigers en zorginkopers inzicht in de geleverde kwaliteit.

De Stichting CCAF heeft een folder uitgebracht over het keurmerk van de Stichting. De folder kan je hieronder downloaden.

Klik hier om de vooraankondiging FACT congres te downloaden

Wil je één of meerdere (gratis) papieren exemplaren? Stuur dan een mail naar info@ccaf.nl

Meld je team aan voor een audit 2012, betaal nog de prijs van 2011
Nu ook certificering van forensische (F)ACT-teams mogelijk