De allerbeste wensen

Allereerst de allerbeste wensen voor jullie allemaal; leden van de vereniging F-ACT Nederland,

Dat 2023 een mooi en gezond jaar voor jullie mag worden met veel werkplezier.

Feest
Het gaat wat FACT betreft in ieder geval een bijzonder jaar worden. Een jubileumjaar. De 20e editie van het Landelijk F-ACT Congres en dat gaan we vieren.

Want wat is er veel bereikt in die 20 jaar. Om maar wat te noemen:
-Er zijn inmiddels meer dan 300 factteams in ons land waarvan 233 gecertificeerd.
– Medewerkers in de GGZ werken graag in Factteam. Dit is de langdurige zorg van 20 jaar geleden.
De cliënten en hun naasten zijn tevreden over de hulp en ondersteuning die fact teams bieden.
– FACT blijft in beweging; zo zijn de fact-criteria aangepast t.o.v. de criteria bij oprichting. Met meer
aandacht voor herstel en behandeling, meer aandacht voor samenwerken met familie en de wijk.
– FACT  staat voor goede zorg voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen wat geleverd kan worden door 1 team of door 1 hecht netwerk van samenwerkende organisaties. Telkens is de kwaliteit van de integrale en geïntegreerde zorg de maat of er goede FACT zorg wordt geboden.

Flexibee Assertive Community Treatment, FACT, was 20 jaar geleden het antwoord op de  enorm versnipperde zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen.

Maar niet vanzelfsprekend
Die versnippering ligt achter ons. Ik kan het echter niet laten om te waarschuwen. Als we ons niet blijven inzetten voor goede geïntegreerde zorg voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen dan kan die versnippering (en verschraling) over een aantal jaren zomaar weer een feit zijn. Een paar voorbeelden:

-Heel veel beleidsmaatregelen van de afgelopen jaren hebben niet bijgedragen aan de verbetering van de positie van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen.

-De laatste landelijke monitor ambulantisering liet o.a. zien dat mensen met EPA nog steeds niet het gevoel hebben echt mee te doen in onze samenleving.

-Ook toonde de monitor aan dat de intensiteit van zorg (het aantal minuten) voor mensen met EPA met de afbouw van bedden niet toegenomen is. Terwijl je dat wel zou mogen verwachten.

– Het scp waarschuwt al langere tijd voor een groeiende tweedeling in ons land waar de positie van  de meest kwetsbare mensen in ons land, dus bv mensen met EPA verder kan verslechteren als gevolg van o.a. armoede, slechtere toegang tot zorg, lagere digitale vaardigheden etc.

Kortom
20 jaar. We staan er goed voor. Laten we het feest vieren!

En laten we ondertussen werken aan het behoud en verder verbeteren, niet per se van FACT in de huidige vorm, maar van goede geïntegreerde zorg voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen samen met hen en hun naasten.

Vier jij ons feest mee? Ik hoop je te zien op donderdag 22 juni op ons jubileumcongres te Amersfoort.

Schrijf je nu in via de website van Frits&Gijs: https://fritsengijs.nl/inschrijven-22-06-2023

Elsbeth de Ruijter

Voorzitter van het bestuur van vereniging F-ACT Nederland