F-ACT Congres 2016

Op donderdag 22 september 2016 organiseren GGzE en Novadic-Kentron het nationale F-ACT Congres 2016!!

GGzE en Novadic-Kentron nemen u tijdens het F-ACT Congres in 2016 mee op reis. Op reis naar ’the future’….. op naar 2020!

De wereld om ons heen verandert razend snel. In 2020 ziet de wereld er heel anders uit. Naar ons idee zijn woorden als co-creatie en talentontwikkeling niet meer weg te denken in 2020. We spreken tegen die tijd vast niet meer van behandeling en zorginstelling, maar van talentontwikkeling en ontwikkelomgeving. Alle veranderingen hebben ook invloed op F-ACT. Daar zijn we van overtuigd.

 

Geen geijkt congres 

Maar hoe gaat de toekomst en met name de weg er naar toe er nu eigenlijk uitzien? Dat willen we graag samen met u verkennen tijdens het F-ACT Congres 2016. Wij hebben wel ideeen hierover, maar hoe het er echt uit gaat zien weten wij niet. Het is een weg die we samen moeten uitzetten en plaveien.

We gaan u daarom tijdens dit congres niet vertellen hoe het moet of gaat lopen. Nee, we willen elkaar inspireren en motiveren. Elke deelnemer aan het congres komt met een koffer vol ervaringen en ideeën en gaat met een koffer vol inspiratie weer naar huis.

 

Durft u het aan?

Voor deelname aan het congres is wel moed nodig. Zit u vastgeroest in uw baan, denkt u dat uw werk altijd zal blijven zoals het nu is? Dan kunt u volgend jaar beter niet naar het congres komen…..  Bent u daarentegen geïnspireerd door deze uitnodiging en wilt u uw ervaringen en ideeen delen? Dan bent u op donderdag 22 september 2016 van harte welkom in Eindhoven!!

Meer informatie

Meer informatie over het congres leest u straks op www.ggze.nl/factcongres. Hier kunt u zich ook inschrijven voor updates over het congres.

Novadic-Kentron is netwerk voor verslavingszorg