FACT Congres d.d. 6 juni 2019 te Assen

FACT Congres d.d. 6 juni 2019 te Assen

Het FACT congres staat in het teken van zingeving, stigmabestrijding, herstel en inclusie en is nadrukkelijk geïnspireerd door de uitgangspunten van de Positieve Gezondheid. Om die reden wordt de keynote verzorgd door Machteld Huber!

We willen graag laten zien wat we in Drenthe doen aan ‘EPA zorg en behandeling’, ook vanuit de context van jeugd- en verslavingszorg en woonondersteuning. Er gebeurt in Drenthe veel vanuit verregaande samenwerking met netwerkpartners en met naastbetrokkenen. Ervaringsdeskundige inzet is binnen die samenwerkingen inmiddels vanzelfsprekend. GGZ Drenthe beschikt ook over forensisch ACT en FACT dus ook dat aspect komt aan de orde. Onder de titel ‘De erkenning van het kwaad’ zal Irene van de Giessen de vijfde Remmers van Veldhuizenlezing uitspreken.

Er zal onder andere eenlezing zijn van Andrés Martin (Yale University, over stigma in het kader van jeugdpsychiatrie). We richten een zaal in voor alle wetenschappelijke voordrachten en pitches. Er is een programmatische lijn over naastbetrokkenheid, over herstelinnovaties, over behandeling en methodieken, over ontwikkelingen in wijkgerichte zorg.

Een voorschot: psychotherapie binnen FACT behandeling, compassie voor hulpverleners, LVB in FACT, seksualiteit en intimiteit bij verslaving en psychose, IRB in Beeld (een praktische toepassing van de blokkenmethode van Yucel), (forensische) risicotaxatie, overdracht van ouderschap en verslaving, en ga zo maar door.

In het kader van inclusie en armoedebestrijding hebben we Suzanne Jansen (schrijfster van Het Pauperparadijs) op het programma staan, bijdragen vanuit (armoede)ervaringsdeskundigheid, over terugkeer vanuit dakloosheid.

Er is mogelijkheid voor een werkbezoek aan Optimaal Leven (staatssecretaris Blokhuis ging u deze week voor!) en voor een buitenprogramma over vaktherapie bij FACT.

Wat is het FACTIVAL en hoe verhoudt dat zich tot het FACT congres?

Als het gaat over zingeving, stigmabestrijding, herstel en inclusie dan moeten we er niet alleen met zijn allen over gaan praten binnen de muren van een congres, maar dan moeten we dat in praktijk gaan brengen. Wij geloven dat we verder komen als we deze thema’s bespreken en beleven met een brede groep mensen. Daarom verbinden we ons aan het Zingevingsfestival en aan het Festival der Mooie Dingen. Deze festivals zullen zowel in de masterclass als op het congres herkenbaar zijn. Dit totaalconcept noemen we FACTIVAL!

Aanmelding is mogelijk via https://www.factcongres.nl/aanmelden/