Fact Inspiratie: 1e prijs voor GGZ NHN – team Heerhugowaard-Centrum – Traumabehandeling

Vanuit de gedachte dat de lange wachttijd voor psychologische behandeling voor zowel de cliënten als de medewerkers heel frustrerend werkt heeft het team met elkaar gezocht naar een andere werkwijze betreffende de traumabehandeling. Traumabehandeling was tot voorkort het domein van de psychologen uit het team. Het team heeft met elkaar alle stappen die vanaf het moment van aanmelding in het wijkteam gedaan worden, onder de loep genomen en gekeken of het haalbaar /mogelijk was om te komen tot een multidisciplinaire opzet traumabehandeling om druk bij de psychologen te verminderen .

Dit heeft geleidt tot het fase model traumabehandeling.

Er wordt gestart met een voorbereidende fase waarin onderzocht wordt of er sprake is van een trauma en er wordt besproken welke behandelmogelijkheden er binnen en buiten de instelling zijn. Als overeengekomen wordt dat de client binnen het team traumabehandeling krijgt, start de eerste fase.

Cliënten worden in de eerste fase begeleidt door een casemanager of een SPV ; in deze fase gaat, zoals op de poster ook zichtbaar gemaakt is, de client aan de slag met het maken van een signaleringsplan, doet hij/zij zelfhulpmodules, krijgt ontspanningsoefeningen aangereikt, leefstijladviezen, de rode draad wordt ingevuld en is er de mogelijkheid om cursussen/lotgenotencontact aan te gaan op de herstelwerkplaats. Ook worden voor de client belangrijke naasten betrokken. Deze fase wordt afgesloten met een evaluatiemoment met client, Casemanager/SPV en de regiebehandelaar.

De tweede fase is de psychologische behandelfase waarin de client 4 weken lang 2 maal per week een behandelsessie heeft, de klachten worden wekelijks gemonitord m.b.v. een vragenlijst, er is regelmatig contact met de casemanager of SPV uit fase 1, er wordt geoefend met exposure waarna er weer een evaluatiemoment plaatsvindt, daarna een therapiestop en wordt ook de nazorg besproken. Ook in deze fase worden voor de client belangrijke naasten betrokken.

De laatste fase bestaat uit het oefenen met exposure en de nazorg zoals in de tweede fase afgesproken is, waarin ook  contact met naasten plaats kan vinden.

Voordeel van dit model is dat de wachttijd voor de clienten voor ( trauma) behandeling een stuk korter is, er is ook minder drop-out, inhoudelijk heeft het het werk van de casemanagers en SPVen verrijkt en de onderlinge binding in het team is nog meer verstevigd; o.a door het samen werken om dit model te bedenken, door de scholing (SPVen en CM waren veelal onbekend met traumabehandeling) door het delen van de ervaringen toen we eenmaal met het plan aan de slag gingen.

Het team, de bedenkers, ervaren het als een ommezwaai in ons werk, waar zij echt trots op zijn en dragen dit dan ook graag uit richting anderen.

poster-traumabehandeling-GGZ-team-Heerhugowaard-Centrum.pdf (481 downloads )

Het team heeft hiermee de Fact Inspiratie 1e prijs gewonnen, ter waarde van € 1.500,-. Het team is hier super blij mee!! Bestedingsideeën zijn nog in de maak en waarschijnlijk gaat er een gedeelte besteed worden om als team elkaar op een leuke manier weer te zien.

foto-1e-prijs.pdf (470 downloads )
(foto: Joop Kars, Ingrid Slijkerman en Joke Bart)