Gezamenlijk interview vanuit Amarant: Marleen, Rick en Ghislaine

Voornamen: Ghislaine Dekkers, Rick Neggers (zie foto) en Marleen Baeten (zie foto 1 onderaan interview)
Functie: Ghislaine en Rick zijn casemanager met specialisme jeugd, Marleen is regiebehandelaar
Organisatie: Amarant
Naam FACT Jeugdteam waarin je werkzaam bent: FACT LVB regio Tilburg 
Deelnemende organisaties in dit FACT Jeugdteam: Amarant heeft verschillende FACT-teams. Regio Tilburg heeft geen apart FACT Jeugdteam, maar twee FACT-teams voor cliënten van 0-100 jaar.
Werkzaam bij FACT Jeugd: Ghislaine sinds mei 2014, Rick is mei 2018 gestart en Marleen in april 2018.

Op welke prestatie als FACT-medewerker ben je het meest trots?
Ghislaine: door onze systeemaanpak waarbij we zowel aan de jeugdige als ouders een eigen casemanager koppelen, zien we dat beiden hun eigen proces doormaken, hun eigen traject volgen. Deze trajecten verbinden we natuurlijk met elkaar, waardoor er snel inzicht komt in wat er speelt in een gezin en wat er nodig is. Hierdoor lukt het zowel jeugdige als ouders om stappen te zetten.
Rick: we geven niet snel op. We zijn altijd op zoek naar datgene wat de jeugdige interesseert of belangrijk vindt en sluiten daarbij aan. Zo ga ik bijvoorbeeld vissen met een jongere om op die manier de aansluiting te vinden. Vanuit die aansluiting kun je dan verdere stappen zetten. Ik ben trots als het lukt om die aansluiting te vinden.
Marleen: ik ben trots als ik zie dat de samenwerking binnen het team goed loopt en we elkaar versterken, waardoor zowel jeugdige als ouders de stappen kunnen zetten die ze graag wensen.

Waar worden jullie blij van in jullie werk binnen FACT?
We vinden de vrijheid, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid die we hebben binnen FACT heel prettig, met daarbij het besef dat we het niet alleen doen of hoeven te doen. We zijn ingebed in een groter team en hebben veel deskundigheid in ons team waar we op terug kunnen vallen. Waar nodig kunnen we expertise van collega’s invliegen, voor de jeugdige of ouders, maar ook voor onszelf.

Wat beschouwen jullie als de ultieme uitdaging in jullie vak?
We vinden de meest complexe cliënten of systemen het allerleukst! Waar anderen afhaken, zien wij een uitdaging. Dat betekent ‘out of de box’-denken, niet opgeven en maatwerk bieden. Er is altijd wel iets passends te bedenken wat aansluit bij de cliënt. De flexibiliteit en vrijheid die we hebben binnen FACT zorgt ervoor dat we dit ook kunnen.

Waar zit voor jullie de grootste meerwaarde van de FACT-aanpak?
Dat hebben we hierboven eigenlijk al gezegd. De flexibiliteit en de ruimte om op zoek te gaan naar datgene wat aansluit bij de cliënt, met daarnaast de expertise binnen het team waardoor je op alle levensgebieden kunt ondersteunen. 

Welke FACT-cliënt zal jullie altijd bijblijven en waarom?
In het algemeen zijn dat de cliënten die je na een periode weer tegenkomt en dan merkt dat het goed gaat met hen, dat je werk heeft bijgedragen aan ontwikkeling tot zelfredzaamheid. De successen geven energie om weer een nieuwe casus aan te gaan.

Droom: Hoe ziet jullie ideale FACT Jeugdteam en benadering eruit?
Wij zijn heel tevreden met hoe FACT hier in Tilburg is vormgegeven. We vinden het juist prettig om zowel met jeugd en gezinnen als met volwassenen te werken. De diversiteit in onze doelgroep zorgt voor uitdaging en ontwikkelkansen voor ons als professionals.

Ik ben in de FACT behandeling die ik geef pas echt tevreden als ….
Ghislaine: …… ik voel dat er verbinding is en er ontwikkeling zichtbaar is. Als er waardering komt van jeugdige en ouders, is dat een extra cadeautje.
Rick:….. als ik de stapjes voel, hoe klein ook. Bijvoorbeeld als cliënt afbelt in plaats van niet komen zonder bericht, dit lijkt heel klein, maar kan voor de cliënt een eerste grote stap zijn.
Marleen:…… het ons als team lukt om de aansluiting te vinden bij de jeugdige en ouders, en er van daaruit overeenstemming komt over waar we naartoe werken en hoe we dat doen. Belangrijke graadmeter voor mij is de energie en flow die ik bij de casemanagers ervaar in het werken met de jeugdige en ouders.

Wat motiveerde jou om als FACT-medewerker te beginnen?
Ghislaine: in eerdere banen heb ik steeds vanuit een behandelklimaat op een groep gewerkt. Ik wilde op een gegeven moment heel bewust de overstap maken naar de natuurlijke leefomgeving van de cliënt, en daar de verandering bewerkstelligen. Thuis, juist daar waar de cliënt de regie heeft. Hier wordt ook veel meer een beroep gedaan op mij als professional om mee te bewegen, af te stemmen en aan te sluiten.
Rick: bij FACT werk je op alle levensgebieden. Je bent de persoon die ze voor alles kunnen benaderen en op die manier probeer je de verbinding te maken. Zo kan ik bijvoorbeeld gevraagd worden om een kast in elkaar te zetten en door dat samen te doen maak je verbinding waarna je weer andere stappen kan zetten.
Marleen: juist het op maat zorg kunnen bieden en werken op alle levensgebieden, was voor mij een motivatie om bij FACT te gaan werken. Zodat cliënten niet voor een nieuwe vraag weer naar een andere organisatie moeten.

Hoe ervaren jullie de inzet van ervaringsdeskundigen in het FACT Jeugdteam?
Binnen FACT Tilburg hebben we geen aparte ervaringsdeskundigen voor jongeren / jeugd. Natuurlijk nemen we onze eigen levenservaring mee en brengen we die in als dat passend is.

Welke les die jij geleerd hebt van een cliënt is jou het meest bijgebleven?
Ghislaine: ‘Er zijn’ is vaak al heel fijn voor een cliënt, in plaats van te moeten werken aan doelen: ‘je bent er gewoon voor mij’.
Rick: Dat er altijd motivatie is als je kunt aansluiten bij datgene wat de cliënt raakt.
Marleen: Er zijn, zonder oordeel, en vertrouwen krijgen dat er altijd een stapje kan worden gezet.

foto-2.pdf (346 downloads )   foto-3.jpg.pdf (254 downloads )