Goed nieuws wat betreft toekomst F-ACT

Het zal u niet ontgaan zijn dat F-ACT een stevige plaats heeft ingenomen binnen het aanbod van behandeling en begeleiding van mensen met een Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA).

De inspectie voor de volksgezondheid deed een onderzoek naar zorg aan zorgmijders met een EPA en concludeerde dat de voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met EPA niet in alle regio’s voldoende zijn. Wel is de inspectie onder de indruk van het tempo waarin de GGZ regionale, ambulante teams vormt volgens het model van Assertive Community Treatment (ACT) of Functie (of flexibel) Assertive Treatment (FACT). Er zijn echt ook verbeteringen nodig. Nog niet in elke regio zijn er voldoende ACT of FACT-teams. Zie ook www.igz.nl. Ook wil F-ACT Nederland alle organisaties wijzen op het belang van certificering, zoals door IGZ, zodat de kwaliteit binnen alle F-ACT teams gewaarborgd blijft.

Naar aanleiding van de certificering van het 100e F-ACT team schreef minister Schippers lovende woorden over FACT en de toekomst. Ook op het inspectierapport schreef de minister een reactie. ‘Net als de inspectie heb ook ik veel waardering voor de inzet van GGZ-instellingen op dit terrein.’

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen! Heeft u nog vragen mail dan naar info@f-actnederland.nl of start een discussie op het forum www.f-actnederland.nl of via LinkedIn.[Download niet gevonden][Download niet gevonden]