Help mee om de crisisopvang te verbeteren

Mag ik een vraag voorleggen?

Wanneer u of iemand in uw directe omgeving te maken heeft gehad met een crisis of een crisisopname, dan is dit een ingrijpende gebeurtenis. In zo’n situatie wilt u de best mogelijke zorg. Wij willen graag weten wat uw ervaringen in het afgelopen jaar zijn: Wordt er tijdig hulp geboden ingeval van een crisissituatie? In hoeverre worden familieleden of andere naasten betrokken? Waar heeft u goede ervaringen en waar kan het beter?

U kunt meewerken aan de vragenlijst door op de volgende link te klikken: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/crisiszorg

Met uw antwoorden kunnen we duidelijke signalen geven aan de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de zorg in crisissituaties. Zo kan het Landelijk Platform GGz samen met u de vinger aan de pols houden. Het invullen van deze vragenlijst duurt maximaal 15 minuten. De enquête loopt tot 15 juni.

Om zoveel mogelijk ervaringen te verzamelen wil ik u vragen om dit verzoek door te sturen aan belangstellenden, of te verspreiden bijvoorbeeld onder bezoekers, onder leden van de cliënten- of familieraad of op uw website te zetten, enz.?Zowel cliënten als familieleden kunnen meedoen aan het onderzoek.

Bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groet,

Debora Korporaal
senior beleidsmedewerker LPGGz
Postbus 13223
3507 LE Utrecht
tel: 030 2363 765 of 06 16 137 807
werkdagen: dinsdag t/m donderdag