Herdiagnostiek bij mensen met ernstige psychiatrische problematiek bij GGNet

Een geselecteerde groep mensen met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen, in de divisie Ambulant van GGNet die langer dan twee jaar in behandeling zijn, is gericht opnieuw bekeken op de vraag of met de juiste diagnose en behandelhypothese wordt gewerkt, of de ingezette behandeling effectief is en of met gerichte behandeling nieuw effect en herstel te bereiken is. Specifieke aandacht was daarbij gericht op het mogelijk gemist hebben van LVB- problematiek, ASS- problematiek, (Complex) Trauma of Verslaving.

Zie link: https://www.ggnet.nl/over-GGNet/nieuws/?id=1169&Start+optimisme+rond+chronische+psychiatrische+pati%26%23235%3Bnten