Herstelondersteuning van kans naar realiteit

De initiatiefgroep Herstelondersteuning Van Kans naar realiteit heeft een boekje uitgegeven met het volgende doel:

In Nederland leven circa 160.000 mensen met een langdurige psychische kwetsbaarheid. Zij staan centraal in het hulpverleningsproces. Maar wat staat centraal? Ons aanbod aan de cliënt of de vraag van de cliënt? Als Initiatiefgroep ‘Herstelondersteuning. Van kans naar realiteit!’ streven wij ernaar om het aanbod echt de vraag van de cliënt te laten zijn. Dit kan door uit te gaan van het herstelconcept, binnen en buiten de GGZ. Dit concept stelt de eigen kracht, mogelijkheden en ervaringsdeskundigheid van mensen met een langdurige psychische kwetsbaarheid centraal. De weg naar een echte ondersteuning van het herstelproces van mensen met een langdurige psychische kwetsbaarheid is er een van hindernissen en dilemma’s. Het vraagt om een verandering van de gangbare zienswijze, instelling, houding en vaardigheden. Wij weten dat velen met ons op zoek zijn naar hoe we deze veranderingen kunnen bereiken. Die afzonderlijke zoektochten willen wij graag combineren tot één gezamenlijke zoektocht. Daarvoor hebben wij het initiatief genomen tot de oprichting van de Werkplaats Herstelondersteuning. Van kans naar realiteit!.
Om met elkaar en van elkaar te leren en samen te werken aan de verdere verspreiding en ontwikkeling van herstel en herstelondersteuning. Binnen én buiten de GGZ. Het boekje vertelt in het kort wat ervoor nodig is om dat te bereiken. Het boekje is bestemd voor mensen met een langdurige psychische kwetsbaarheid en iedereen die met hen te maken heeft of krijgt. Maar vooral ook voor bestuurders, managers en hulpverleners binnen de GGZ.

Het boekje is op te vragen bij:

Initiatiefgroep Herstelondersteuning
SBWU Centraal bureau
Furkaplateau 15
3524 ZH Utrecht

www.herstelondersteuning.nl