Kompas voor de geestelijke gezondheid 2015-2018

De afgelopen 3 jaar zijn er in alle Europese lidstaten multisectorale workshops georganiseerd. Dit was een onderdeel van de EU Compass for action on mental health and wellbeing. In alle lidstaten alsmede Noorwegen en IJsland zijn workshops gehouden, er zijn wetenschappelijke papers geschreven en forums gehouden met vertegenwoordigers van praktijk en beleid uit alle lidstaten. Het laatste forum was in februari jl. in Luxemburg en daar werden de geselecteerde good practices gepresenteerd. Het F-ACT model staat hiermee dus als good practice op de agenda in de hele Europese Unie. Iets waar we trots op mogen zijn.

Rene Keet