Landelijk Kennisfestival & Congres ‘Voorkomen van verplichte zorg’ d.d. 7 maart 2023

Op dinsdag 7 maart 2023 in de Verkade Fabriek te Den Bosch vindt het Landelijk Kennisfestival & Congres ‘Voorkomen van verplichte zorg’ plaats.

Hoe kan verplichte zorg voorkomen en verminderd worden binnen de geestelijke gezondheidszorg? De afgelopen 20 jaar is er sprake van een jaarlijkse groei bij zowel ambulante als klinische teams. De ingezette daling in het voorkomen van separeren is gestagneerd. Met elkaar willen we hieraan werken omdat verplichte zorg beschadigend kan zijn voor mensen met een Ernstig Psychiatrische aandoening.

Gebundelde krachten

Diverse personen en organisaties hebben de krachten gebundeld en dragen inhoudelijk bij aan het landelijk kenniscongres over dit thema. Het congres ‘voorkomen van verplichte zorg’ wordt vormgegeven door o.a. Stichting High & Intensive Care (HIC), Akwa GGZ, de Nederlandse ggz, MIND, vereniging F-ACT Nederland, Centrum certificering ACT & F-ACT (CCAF) en vele andere organisaties en partners
Het congres wordt uitgevoerd door Frits & Gijs.

Zie programma: https://fritsengijs.nl/programma-7-3-2023/
Schrijf in via: https://fritsengijs.nl/inschrijven-7-maart-2023/