Leerplan ervaringsdeskundigheid

De ervaringsdeskundige is één van de vaste disciplines in de F-ACT teams. De CCAF schaal hanteert een norm van 1,2 fte per team. Na een pioniersfase ontstaat er steeds meer afstemming op de kern van de inzet van ervaringsdeskundigheid. Een volgende stap in de uniformering en afstemming is de scholing van de ervaringsdeskundige is het leerplan Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn (niveau 4 en 5). Het leerplan is een co-creatie van het Trimbos-instituut, Kenniscentrum Phrenos, opleidingen, zelfregie- en cliëntenorganisaties en de Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvEd). Opdrachtgevers zijn GGZ Nederland, RIBW Alliantie en het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz.