Meer informatie

Enkele tips:

* Er moet voldoende aandacht voor werken met crisisplannen zijn, outreachende bemoeizorg, voelhorens in de wijk (samen met wijkagenten en sociale wijkteams) om op tijd mensen te signaleren waar het niet goed mee gaat;
* verleidende strategieën als het leveren van goede sociale zorg, voldoende aandacht voor werk en dagbesteding;
* samenwerken met naasten en een bewuste strategie om b.v. ambulante machtigingen proberen te stoppen.
M.a.w.: voert een instelling een meersporenbeleid om de kans op achteruitgang/crisissen zo klein mogelijk te maken en de kansen op herstel zo groot mogelijk.
Al bovengenoemde tips lijken dwang te kunnen voorkómen.

Interviews:

Interview-4-GDs-GGZ-NHN-over-Minder-Dwang.pdf (691 downloads ) ;
Dwang_vaderzoon_JB2-def.pdf (419 downloads )

Interview-Minder-Dwang-ggz-ingeest-def.pdf (436 downloads ) InterviewPhD_ReiniervArkel_HelgaSaezJeroenBleecke.pdf (429 downloads )

 

Gesprek-met-Otto-Has-def.pdf (409 downloads )

 

Gesprek-FACT-Dwang-Naomi-Karman-NM-2021.pdf (413 downloads )

 

Gesprek-met-Hans-Hendrikx-VvGogh.pdf (419 downloads )

 

Interview-IM.pdf (412 downloads )

 

Interview-Geneesheren-Mondriaan.pdf (397 downloads )

Terug naar campagne pagina