F-ACT Nederland start campagne Minder Dwang

In januari 2020 start F-ACT Nederland de campagne Minder Dwang. Met deze campagne wil F-ACT Nederland haar teams informeren over en mobiliseren tot het voorkomen van dwang bij ambulante geestelijke gezondheidszorg. Aanleiding voor de campagne zijn twee nieuwe wetten die per 1 januari 2020 van kracht worden: de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd). Beide wetten maken het mogelijk om verplichte zorg poliklinisch of bij iemand thuis te geven. F-ACT Nederland benadrukt met de campagne Minder Dwang dat dwang zeer beschadigend kan zijn voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening, en daarom zoveel mogelijk moet worden voorkomen.

FAQ’s

Twee nieuwe wetten maken dwang ook poliklinisch en in de thuissituatie mogelijk: de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd)
F-ACT Nederland vindt dat dwang beschadigend is voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening en daarom zoveel mogelijk moet worden voorkomen.
Er zijn meerdere opties voor het voorkomen van dwang. Betrek hierbij zoveel mogelijk medebetrokkenen zoals familie, buurt, gemeente, huisarts, werkgevers en school.
De Wzd hanteert vijf stappen die je moet zetten voordat je overgaat tot onvrijwillige zorg. F-ACT Nederland benadrukt met F-ACT een respectvolle en een op herstel gerichte behandeling, een (crisis)signaleringsplan, risicotaxatie, contact, vertrouwen en een persoonlijke aanpak vanuit de eigen leefwereld van de patiënt.
Er zijn richtlijnen voor het toepassen van verplichte zorg. Raadpleeg hiervoor de snelkaart 6 van de WVGGZ: https://www.ggnet-wvggz.nl/ezine/snelkaarten/#zes
Alle direct bij de patiënt betrokkenen. Denk hierbij aan familie, vrienden, buurt, gemeente, huisarts, werkgevers en school.
Voor alle informatie en ondersteuning kun je bij F-ACT Nederland terecht. F-ACT Nederland ondersteunt je door het delen van kennis en bespreekbaar maken van het onderwerp, bijvoorbeeld via discussiebijeenkomsten en Moreel Beraad. Ook besteden we aandacht aan dwangpreventie met posters, persberichten, nieuwsbrieven en deze website. Woordvoerder campagne Minder Dwang: Philippe Delespaul (06) 83 21 03 94‬ en ph.delespaul@maastrichtuniversity.nl of via info@f-actnederland.nl en (06) 22 86 31 52.