Minder Dwang speerpunt F-ACT Nederland

Door de nieuwe wet verplichte zorg in de GGZ wordt er meer gekeken hoe door inzet van ambulante teams iemand die in crisis is vaker in de eigen omgeving kan blijven. De verschillen hoe FACT teams dit invullen is verschillend. Dwang op een humane manier inzetten in de eigen omgeving is lastig maar niet onmogelijk.  Door gebruik te maken van momenten waarop cliënten een gesprekje krijgen en medicatie nemen onder toezicht op het kantoor van FACT teams kan al helpen. Ook zijn er teams die depots onder dwang inzetten wanneer cliënt dit in eerste instantie weigert. Dit vergt veel samenwerking met ketenpartners en kan stigmatiserend werken. Minder dwang is een speerpunt van FACT Nederland. Daarbij wil FACT Nederland graag de discussie blijven voeren hoe minder dwang uitvoerbaar kan worden. In de klinische setting lukt het ondanks ambities en inzet het terugdringen van separaties nog onvoldoende. Wellicht kan hierdoor samenwerking van ambulante teams en de klinische setting separaties voorkomen kunnen worden. Hieronder een link naar berichtgeving van de overheid over dit onderwerp in ambulante teams.

https://www.dwangindezorg.nl/actueel/nieuws/2021/06/09/ambulant

https://www.dwangindezorg.nl/actueel/nieuws/2021/09/29/reparatiewet