Minder Dwang Tips en ervaringen

Tips en ervaringen (zie onderstaande interviews):

  • Er moet voldoende aandacht zijn voor werken met crisisplannen, outreachende bemoeizorg, voelhorens in de wijk (samen met wijkagenten en sociale wijkteams) om op tijd mensen te signaleren waar het niet goed mee gaat;
  • Verleidende strategieën als het leveren van goede sociale zorg, voldoende aandacht voor werk en dagbesteding;
  • Samenwerken met naasten en een bewuste strategie om b.v. ambulante machtigingen proberen te stoppen.
M.a.w.: voert een instelling een meersporenbeleid om de kans op achteruitgang/crisissen zo klein mogelijk te maken en de kansen op herstel zo groot mogelijk.
Al bovengenoemde zaken lijken dwang te kunnen voorkómen.

 

Interviews over dwang/minder dwang:

  1. Interview met 4 geneesheer-directeuren van GGZ Noord-Holland-Noord Interview-4-GDs-GGZ-NHN-over-Minder-Dwang.pdf (670 downloads )

2. Interview met 2 geneesheer-directeuren GGZ Reinier van Arkel Interview-ReiniervArkel-HelgaSaezJeroenBleecke-over-Minder-Dwang-door-Philippe-Delespaul.pdf (356 downloads )

3. Interview vader en zoon Dwang-vader-zoon.pdf (376 downloads )

Terug naar campagne pagina