Oproep Algemene Ledenvergadering

Oproep voor Algemene Ledenvergadering

Op vrijdag 1 december as. vindt om 9.30 uur de Algemene Ledenvergadering plaats op het Trimbosinstituut aan de Da Costakade 45 te Utrecht. Onze vraag is wat je als lid met elkaar wilt bespreken of inbrengen. Vorige keer hadden we een boeiende discussie over allerlei inhoudelijke kwesties in ons werk. Overal is het weer anders georganiseerd. De Algemene Ledenvergadering biedt een platform om met elkaar van gedachten te wisselen en te leren.

Tijdens de ALV van 19 mei jl. kwamen o.a. deze ideeën aan de orde:

– Vroegsignalering en preventie: nieuwe initiatieven

– Bemoeizorg

Ideeën kunnen uiterlijk tot 22 oktober aangedragen worden.