Oproep deelname Stoptober 2018

Recent is in de media veel aandacht geweest voor roken en de tabaksindustrie, ook binnen de GGZ. Zo tekende Jacobine Geel namens GGZ Nederland in mei 2017 al een intentieverklaring om de zorg rookvrij te maken. Instellingen voor verslavingszorg en het landelijk netwerk cliëntenraden het Zwarte Gat deden zelfs aangifte tegen de tabaksindustrie in februari 2018. F-ACT Nederland wil ook haar leden aandacht vragen voor het stoppen met roken. De veronderstelling is dat roken een van de oorzaken is van de lagere levensverwachting van cliënten binnen F-ACT. Stoppen met roken is moeilijk zonder steun uit de omgeving en van professionals. Stoptober is een jaarlijks terugkerend gezamenlijk stopmoment van 28 dagen in oktober. F-ACT Nederland wil haar leden uitdagen om dit jaar met zoveel mogelijk teams deel te nemen aan stoptober. Oktober is nog ver weg, wat ook ruimte geeft voor een goede voorbereiding. Meer informatie over stoptober is te vinden op o.a. https://www.trimbos.nl/stoptober. Teams die interesse hebben aan deelname kunnen zich ook melden via info@f-actnederland.nl, Het zou een fantastisch resultaat zijn als er een gezamenlijke inspanning van gemaakt kan worden!