Rotterdamse minima die een collectieve zorgverzekering hebben afgesloten, hoeven geen eigen bijdrage te betalen voor ggz-zorg.

De gemeente Rotterdam betaalt de bijdrage voor de minima met een collectieve zorgverzekering. Ook enkele ggz-instellingen hebben gemeld de eigen bijdrage voor patiënten te betalen.

Samen met zorgverzekeraar Achmea biedt de gemeente Rotterdam een speciale collectieve zorgverzekering aan voor mensen met een laag inkomen. Minima die zich via dit pakket laten verzekeren, hoeven de verplichte eigen bijdrage vd ggz-zorg niet te betalen. Ook krijgen zij kortingen op premies en wordt het wettelijke eigen risico van € 220,- voor hen vergoed.

Gemeente betaalt – Alleen inwoners van Rotterdam met een inkomen lager dan 120 % van het minimumloon komen voor de zorgverzekering in aanmerking. De premie bedraagt € 132,09 per maand. Volgens een woordvoerder van Achmea draait de gemeente op voor de kosten van de vergoedingen van de eigen bijdrage. ‘Wij bieden dit aan op expliciet verzoek van de gemeente, zij betaalt’, zegt een woordvoerder van Achmea.

Noodzakelijk – De gemeente Rotterdam doet dit omdat ze er zeker van wil zijn dat de minima de zorg krijgen die voor deze groep ‘het meest noodzakelijk is’, zegt een woordvoerder. ‘We willen niet dat de eigen bijdrage voor hen een drempel wordt om ggz-zorg te ontvangen.’ Sinds 1 januari 2012 moeten patiënten voor een opname in de ggz namelijk verplicht € 145,- per maand betalen – bovenop hun eigen risico. Voor een ambulante behandeling bedraagt de eigen bijdrage tussen € 100,- en € 200,- per jaar.

Geen statement – Ook andere gemeenten, zoals Zwolle, bieden dergelijke zorgverzekeringen aan voor minima. Enkele ggz-instellingen bieden eveneens aan de eigen bijdrage voor patiënten die moeten worden opgenomen. ‘Dat is geen statement of maatschappelijk protest, maar dat heeft te maken met ons behandelbeleid’.

Onder de achttien – ‘Wij behandelen in principe ambulant. Alleen als het echt niet anders kan, wordt iemand opgenomen. We willen niet dat die noodzakelijke opnames vastlopen om financiele redenen.’ Aangezien Accare voornamelijk kinderen onder 18 jaar behandelt, is het aantal eigen bijdrages niet groot. ‘Ongeveer 10% van onze patiënten is 18 jaar of ouder. Van de 11.000 kinderen die we behandelen, worden er 300 opgenomen. Het kost ons dus niet zoveel.’

Inkomensplafond – De groep meerderjarigen die bij Accare ambulant behandeld wordt, is veel groter. Voor hen heeft Accare ook een regeling. ‘Als deze patiënten onoverkomelijke problemen ondervinden, kunnen ze een aanvraag voor vergoeding van de eigen bijdrage bij ons indienen. We beoordelen per geval of we de eigen bijdrage vergoeden en hanteren een inkomensplafond van € 1000,-. ‘ Volgens Accare komen meer instellingen met dit soort regelingen, maar lopen ze hier niet allemaal mee te koop. Eén van de instellingen die dit wél doet is bijvoorbeeld Inter-psy in Groningen. Ook ggz-instelling GGNet heeft een regeling aangekondigd om de eigen bijdrages van patiënten met een minimuminkomen te vergoeden.