Spelregels 2013 mbt DBC’s

Er zijn 4 soorten producten waaruit DBC’s bestaan: verblijf, dagbesteding, diagnostiek+behandeling en verrichtingen (zie pag 29 van de bijlage).

Verblijf: wie mag registreren (zie pag 33 onder kopje ‘Conoberoepen die 24-uurscontinuiteitszorg leveren’). Alle VOV-personeel zit in de kostprijs van de verblijfsdag en ’telt dus mee’. Ze hoeven niet apart te registreren (hier is dus niets veranderd).

Dagbesteding: wie mag registreren (zie pag 36). Iedereen, onder verantwoording van de hoofdbehandelaar, kan binnen de DBC dagbesteding registreren. Iedereen dus, ongeacht opleiding/beroep of functie (hier is niets veranderd).

Diagnostiek en behandeling: wie mag registeren (zie pag 33). Iedereen uit CONO-beroepenstructuur (bijlage 3, pag 73). Hier staan uitsluitend mensen in met een HBO of WO beroep met de uitzondering verpleegkundige art. 3 op niveau 4 MBO (hier is dus niets veranderd).

Wel is er een discussie gaande of de huidige opleiding van MBO verpleegkundige art. 3 blijft bestaan. De minister heeft advies gevraagd aan V&VN, die is er in juni gekomen. De functie blijft onder de wet BIG vallen en in de CONO beroepenstructuur is dat bepalend of een medewerker tijd kan schrijven. Het vermoeden bestaat dat er uiteindelijk hier niets zal veranderen.

Verrichtingen: wie mag registreren (pag 41). Hier is wat veranderd ten aanzien van Verblijfsdag Zonder Overnachting (VZO). er moeten twee aparte contacten geregistreerd worden op die dag. Wie mag registreren is niet gewijzigd.

Bron: CQ Procesmanagement                    Bijlage wordt zsm gereed gemaakt voor de site.