Van bemoeizorg naar assertieve behandeling als regulier aanbod vanuit de ggz

De plaats van bemoeizorg in de ggz is de afgelopen 30 jaar in Nederland sterk veranderd via ACT en FACT naar de gemeentes. Het aanbod van bemoeizorg wisselt per gemeente.
Het doel van het essay is om het concept bemoeizorg te beschrijven, de aard en omvang van de doelgroep, de redenen waarom mensen met EPA geen hulp zoeken en de plaats van bemoeizorg in de ggz.
Lees verder hoe de conclusie wordt getrokken en dat er gekomen wordt dat het een gegeven is dat een deel van de mensen met EPA en maatschappelijke problemen zelf geen hulp zoekt. Door assertieve behandeling een regulier aanbod te maken vanuit de ggz voorkomen we discontinuïteit van zorg
en vullen we de lacune op tussen vrijwillige behandeling en behandeling onder dwang.

 

Van-bemoeizorg-naar-assertive-behandeling-als-regulier-aanbod-vanuit-de-ggz.pdf (500 downloads )