Voorstellen van onze nieuwe voorzitter Melina Rakic per 1 september jl.

Mijn naam is Melina Kappeyne van de Coppello-Rakic en ik mag per 1 september jl. deelnemen aan het bestuur van vereniging F-ACT Nederland in de hoedanigheid van haar voorzitter.

Zoals jullie op basis van mijn naam kunnen raden ben ik niet geboren en getogen in Nederland. Ik ben mijn geboorteland Bosnië in 1994 ontvlucht vanwege de oorlog die daar destijds woedde. Ik heb in Nederland een heel fijn thuisland gevonden en een tweede kans gekregen om mijn leven opnieuw op te bouwen. En daar is precies de kern van mijn drive voor het werken binnen psychiatrie, gehandicaptenzorg, forensische zorg en psychotrauma. Cliënten met complexe psychische problemen hebben vaak verwoeste levens. Het kan zijn dat sommigen van jongs af aan veel tegenspoed kennen, ontwikkelingsbeperkingen, weinig warme zorg en gebrek aan support binnen  opvoedingsklimaat. Vaak zijn er geen of weinig mensen in hun omgeving die hen kunnen opvangen. Anderen hebben (bijna) alles verloren door een psychische ziekte. Ik zeg weleens over deze mensen dat ze have nots zijn. Ik ben zelf na mijn vlucht een have not geweest. Dankzij goede mensen in mijn omgeving en vele keren onvoorwaardelijke hulp is het mij gelukt om mijn plek en geluk te vinden in de Nederlandse maatschappij.

Na de voltooiing van mijn studie geneeskunde op Universiteit van Amsterdam was ik van plan om het onderzoek in interne geneeskunde voor te zetten. Tijdens de coschappen psychiatrie is echter mijn hart gestolen door dit vak. Het feit dat sociale bewegingen, inbedding in maatschappij en beschikbaarheid van een ondersteunde omgeving zo veel invloed kan hebben op de uitkomsten van iemands kwetsbaarheid en/of ziekte boeit mij nog steeds. De context bepaalt veel.

Inmiddels ben ik al 18 jaar psychiater. Ik heb gewerkt bij de crisisdienst, bij een forensische fact, twee keer bij een fact voor mensen met LVB al dan niet gecombineerd met moeilijk te verstaan gedrag.    Laatste tien jaar heb ik ook gewerkt als Geneesheer-directeur van Arkin, als directeur behandelzaken bij Inforsa en als bestuurder bij Trajectum (een organisatie op het snijvlak van forensische zorg, GGZ en gehandicapten zorg). Ik ben nog steeds actief als psychiater bij een FACT team. Vanaf 1 december ga ik over naar de ARQ nationaal psychotrauma centrum in de functie van voorzitter van raad van bestuur.

Komende jaren wil ik me als voorzitter van F-ACT Nederland richten op het ontplooien van onze recent vastgestelde visie en vooral de rol en plek van F-ACT binnen een snel veranderend zorglandschap en maatschappij in het geheel.

Welke weg volgt FACT als een meanderende rivier binnen dit landschap? Deze vragen wil ik graag met jullie als leden en het bestuur van F-ACT Nederland onder de loep nemen.