Wie mag het F-ACT Congres in juni 2017 organiseren?

Het bestuur van F-ACT Nederland had een aantal inzendingen ontvangen van potentiele organisatoren van het F-ACT Congres 2017. Na een stemronde binnen het bestuur is er gekozen voor: Lucertis kinder- en jeugdpsychiatrie die in nauwe samenwerking met F-ACT Nederland, congresbureau Resilience+ en vele andere Rotterdamse partners, zoals ggz-instelling Yulius, jeugdzorgorganisaties STEK jeugdhulp en TriviumLindenhof, op donderdag 15 juni 2017 het Landelijk F-ACT Congres in Rotterdam organiseert.

Rotterdam heeft altijd gefunctioneerd als motor en aanjager van innovatieve concepten en methodieken voor mensen met een kwetsbaarheid voor ernstige psychiatrische aandoeningen. Rotterdam implementeerde bijvoorbeeld als een van de eerste grote steden assertive community treatment (ACT) en ook de F-ACT-werkwijze is zowel door de ggz als de verslavingszorg en de forensische zorg breed omarmd. Nieuwe ontwikkelingen worden binnen Rotterdamse instellingen snel herkend, op waarde geschat, onderzocht en geïmplementeerd. Rotterdam is mede om die reden de perfecte locatie voor het Landelijk F-ACT Congres in 2017.

Het thema  – Tijdens het congres staat de verbinding tussen informele- en formele steunsystemen centraal. Denk hierbij aan de samenwerking tussen het sociaal domein en de gespecialiseerde (geestelijke gezondheids)zorg. In Rotterdam wordt traditiegetrouw veel samengewerkt met ervaringsdeskundigen. Binnen de samenwerkende jeugdinstellingen wordt onderzocht hoe familie, ouders en het netwerk rondom de client nog beter betrokken kunnen worden bij de behandeling en begeleiding.

Een beursvloer voor ACT en F-ACT-teams – Een uitgebreide beurs laat het F-ACT Congres zien wat er allemaal te ontdekken en te halen is. Denk bijvoorbeeld aan: samenwerking met wijkteams, integratie van wijkteams en F-ACTteams (Groningen), nieuwe inhoudelijke ontwikkelingen binnen de specialistische ggz (Positieve Psychiatrie, De Nieuwe GGZ), Resource Groups Assertive Community Treatment (R-ACT), Jouw Individuele Mentor (JIM), Even Buurten, Buurtcirkels en vele andere vernieuwende concepten die als inspiratiebron kunnen dienen voor ACT en F-ACT teams.

Masterclass ‘Van recovery naar discovery’ – Op woensdagavond 14 juni 2017 organiseert het nieuwe samenwerkingsverband de ‘virtual’ classroom ‘Van recovery naar discovery’. Tijdens deze masterclass laten experts de deelnemers ontdekken hoe de werkrelatie met cliënten en hun naasten versterkt kan worden met e-health middelen en hoe de teams specialistische interventies hiermee verder kunnen ondersteunen.

Korting voor leden – Alle leden van F-ACT Nederland krijgen een korting. Accreditatie wordt aangevraagd. Verzorgd door een team van ervaringsdeskundigen. Noteer Landelijk F-ACT Congres op 14 en 15 juni 2017 alvast in je agenda en volg de ontwikkelingen via www.f-actnederland.nl en www.resilienceplus.nl