ZorgAfstemmingsGesprek-werkwijze

De ZAG-werkwijze

Zorgen voor een goede afstemming en samenwerking tussen de client, het ambulante team, de kliniek, betrokken professionals en naasten voor optimale aansluiting van zorg.