Zorgstandaarden & generieke modules

De eerste zorgstandaarden en generieke modules voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg zijn beschikbaar. Ze beschrijven wat goede zorg inhoudt voor mensen met psychische aandoeningen. De standaarden zijn het resultaat van wat vier jaar geleden is opgestart in het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO), een uniek samenwerkingsverband van professionals, patiënten- en naastenvertegenwoordigers, zorgverzekeraars en aanbieders in de brede geestelijke gezondheidszorg.

De afgelopen maanden publiceerde het NKO al diverse generieke modules en ook de eerste zorgstandaarden. Dit waren de Zorgstandaard Angststoornissen en de Zorgstandaard Bipolaire stoornissen. Nu zijn daar de volgende voor F-ACT relevante standaarden en modules bijgekomen:

  • Zorgstandaard Psychose
  • Generieke module Herstelondersteuning
  • Generieke module EPA
  • Generieke Module Destigmatisering
  • Generieke module Bijwerkingen
  • Generieke module Arbeid als medicijn
  • Generieke module Zelfmanagement

Handvatten voor goede zorg

De standaarden beschrijven vanuit het perspectief van patiënten en naasten wat onder goed professional handelen wordt verstaan. Ze bieden handvatten voor professionals om matched care en gepersonaliseerde zorg te kunnen leveren. Mede op basis van de standaard bepalen professionals samen met patiënten (en diens naasten) wat de gewenste uitkomsten van zorg zijn en welke behandel- en ondersteuningsopties daarbij passend zijn.

Unieke samenwerking

Professionals, patiënten en naasten, aanbieders en financiers hebben de zorgstandaarden en generieke modules gezamenlijk ontwikkeld. De meest actuele kennis vormt het uitgangspunt: kennis gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, praktijkkennis en de voorkeuren van patiënten en naasten.

Alles in één

Alle beschikbare standaarden staan in eerste instantie op de website van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz onder Standaarden https://www.ggzstandaarden.nl/

Binnenkort komen alle zorgstandaarden, generieke modules én richtlijnen voor de ggz beschikbaar via een nieuwe online database. Vanaf dan vormen ze een integraal en makkelijk te doorzoeken geheel.

Speciaal voor gemeenten is onlangs informatie verstrekt over de generieke module EPA. Hierin wordt ook aandacht besteed aan de verbinding tussen GGZ en gemeente. Deze is te vinden op o.a. https://www.kenniscentrumphrenos.nl/wp-content/uploads/2018/02/Factsheet-EPA_web.pdf