Voorstellen nieuw bestuurslid Saskia van Dalen, familie-ervaringsdeskundige

Afgelopen november ben ik lid geworden van het bestuur van vereniging F-ACT Nederland en hoop ik mijn expertise te kunnen inzetten als familie-ervaringsdeskundige.

Als moeder van een 31 jarige zoon met Psychosegevoeligheid ben ik betrokken geraakt bij de familiecoaching van Altrecht. Mijn zoon kreeg 7 jaar geleden, na een zoektocht van maanden, de diagnose Schizofrenie (Psychosegevoeligheid). Inmiddels is hij bijna 10 jaar in zorg. In die afgelopen jaren heb ik ervaren hoe zwaar en belastend de zorg voor een naaste met psychische problemen is. Mijn zoon is meerdere keren opgenomen geweest. De continue zorg en het voorbereid zijn op een volgende crises zijn uitputtend.

Altrecht (Utrecht) bood familiecoaching. Ik vond het een bevrijding om mijn verhaal kwijt te kunnen bij een familie-ervaringsdeskundige en te horen dat ik niet de enige ben die te maken heeft met een familielid/naaste met een ontwrichtende aandoening.

Door scholing heb ik geleerd om mijn eigen ervaringen in te zetten om anderen te ondersteunen. Er is veel rouw en verdriet. Ook schuldgevoelens spelen vaak een rol. Als familie-ervaringsdeskundigen bieden wij familieleden/naasten een luisterend oor, kunnen we de zorg delen en samen bespreken hoe om te gaan met de aandoening. Familieleden/naasten stuiten vaak op onbegrip. Niet alleen de psychiatrische patiënt heeft hulp nodig, ook zijn naasten.

Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat onderlinge samenwerking tussen naaste, cliënt en zorgverlener een positief effect heeft op het herstel van de cliënt. Familie is een belangrijke schakel in de behandeling. De houding van naasten heeft een rechtstreekse invloed op het ziekteverloop van de patiënt. Training van naasten kan aantoonbaar nieuwe psychoses voorkomen. Een goede samenwerking is dus niet alleen prettig voor alle betrokkenen, maar draagt bij aan een betere prognose en herstel.

Inmiddels is mijn zoon stabiel. Hij woont zelfstandig in Amsterdam wordt begeleid door Fact-team Zuidoost Mentrum.

Ik probeer mijn ervaring op beide fronten in te zetten.

Inmiddels maak ik als bestuurslid deel uit van de Programmacommissie Fact Congres 2023. De voorbereidingen voor het Jubileumcongres zijn in volle gang. Ik hoop u daar te ontmoeten.

Saskia van Dalen