Interview Ellen Hendrickx (Mondriaan)

Voornaam: Ellen
Achternaam: Hendrickx
Leeftijd: 35
Functie: GZ-psycholoog / regiebehandelaar
Organisatie: Mondriaan kind en jeugd 
Naam FACT Jeugdteam waarin je werkzaam bent: (Ortho) JeugdFACT team Maastricht
Deelnemende organisaties in dit FACT Jeugdteam: Mondriaan
Werkzaam bij FACT Jeugd sinds: 2019

Op welke prestatie als FACT-medewerker ben je het meest trots?
Als het lukt om vol te houden bij jongeren met wie je heel moeilijk in verbinding komt – en die vaak fors beschadigd zijn in hun vertrouwen. Om dan een ingang te zoeken en er samen voor te zorgen dat het lukt ze weer naar hun wens deel te laten nemen aan de maatschappij, dat maakt me echt trots.

Waar word je blij van in je werk binnen FACT?
Ik word blij van samenwerken met collega’s, jongeren en voor hen belangrijke anderen. Van het samen
met jongeren zorgdragen voor opstellen en uitvoeren van hun behandelplan

Wat beschouw je als de ultieme uitdaging in je vak?
Het iedere keer opnieuw samenbrengen van wetenschap, richtlijnen, professionele ervaring, de mening van de jongere zelf en van zijn of haar vrienden of familie om tot een gezamenlijke trekrichting, visie en plan van aanpak te komen.

Waar zit voor jou de grootste meerwaarde van de FACT-aanpak?
Het holistisch, integratief, herstelgericht en systemisch denken. Het samenwerken met ketenpartners en afstemmen over wie wat doet. Door op meerdere gebieden tegelijk in te steken en iemand te laten ervaren dat hij/ zij weer in beweging kan komen nemen krachten en mogelijkheden toe en kan iemand zelf weer regie pakken.

Welke FACT cliënt zal jou altijd bijblijven en waarom?
Een 19 jarige meid met flink wat kwetsbaarheden die met momenten haar krachten en mogelijkheden konden overschaduwen. Zij heeft me geleerd hoe belangrijk het is om naast iemand te staan, integratief samen met haar na te denken en haar dus serieus te nemen. Om de psychologische behandeling te doseren naast het kunnen herstellen. Zij heeft me ook geleerd dat jongeren heel vaak, gaandeweg het proces dat je samen aangaat, zelf het beste weten wat nodig is -al hebben ze er niet altijd de woorden voor.

Wat wilde je worden toen je jong was?
Leerkracht

Droom: Hoe ziet jouw ideale FACT Jeugdteam en benadering eruit?
Multidisciplinair, en met een mensgerichte benadering.

Ik ben in de FACT behandeling die ik geef pas echt tevreden als ….
jongeren zelf tevreden zijn. Als zij zelf weer regie kunnen pakken en verder kunnen.

Wat motiveerde jou om als FACT-medewerker te beginnen?
Ik was erg op zoek naar een meer geïntegreerde behandeling, waarbij de focus niet enkel lag op de klacht, maar ook op de kracht. Waar het systemisch denken boven het individuele denken gaat. En waar je intensief samenwerkt in een team. Toen ik met collega’s sprak die al in het FACT-team werkten, dacht ik dit mogelijk wel binnen het FACT werk te kunnen vinden. Die verwachting bleek terecht!

Hoe ervaar jij de inzet van ervaringsdeskundigen in het FACT Jeugdteam?
Als zeer waardevol. Onmisbaar zelfs, bij wantrouwende jongeren die al te vaak van een hulpverlener gehoord hebben wat ze zouden moeten doen.

Wat zou jij het eerst veranderen als je minister (of staatssecretaris) VWS was?
Het ontschotten van de zorg, in de breedste zin van het woord. Daarbij: stimuleren en faciliteren van out of the box denken – anders denken dan het systeem dat nu bestaat.

Welke les die jij geleerd hebt van een cliënt is jou het meest bijgebleven?
Een jongere die tegen me zegt: ‘oke, en zeg me nu even in gewone taal wat dat betekent in deze brief’.
De les: leer in gewone mensentaal je vak uit te oefenen 🙂