Interview Mirte Smeulders

Voornaam: Mirte
Achternaam: Smeulders
Leeftijd: 36
Functie: Orthopedagoog en systeemtherapeut
Organisatie: GGZ Oost Brabant
Naam FACT Jeugdteam waarin je werkzaam bent:
FACT Oss/Uden/Veghel 
Deelnemende organisaties in dit FACT Jeugdteam:
Novadic-Kentron
Werkzaam bij FACT Jeugd sinds: 01 maart 2019

Op welke prestatie als FACT-medewerker ben je het meest trots?
Dat wij een heel goed functionerend team hebben. We zijn een deskundig, flexibel, fijn en gezellig team en cliënten voelen dit ook. We komen onze afspraken na, we bieden inhoudelijk goede behandelingen, stemmen goed af in contact met cliënten en bieden ruimte voor humor en creativiteit. Cliënten voelen zich door dit klimaat binnen ons team veilig en durven te groeien in herstel.

Waar word je blij van in je werk binnen FACT?
Het contact met gezinnen en om met de gezinnen aan de slag te gaan met de dynamiek die er speelt. Daarnaast word ik blij van het werken in een multi-disciplinair team en dat je het werk echt samen doet.

Wat beschouw je als de ultieme uitdaging in je vak?
Om cliënten aangehaakt en gemotiveerd te houden voor hun behandeling en om ze hoop te geven voor herstel. Het ‘out of the box’-denken en outreachend werken hierin is een leuke uitdaging. Tegenwoordig is het ook een uitdaging om de zorg vanuit FACT-team financieel rendabel te houden. Het brengt hoge kosten met zich mee en vertaalt zich terug in de kwaliteit van de behandeling, maar door het nieuwe zorg prestatie bekostigingsmodel vanuit ZVW is dit wel een uitdaging.

Waar zit voor jou de grootste meerwaarde van de FACT-aanpak?
Het multidisciplinair werken en dat er op alle gebieden binnen één team hulp geboden kan worden. Het werkt als een enorme meerwaarde voor de cliënten dat zij bij één team met alle hulpvragen terecht kunnen i.p.v. meerdere hulpverleners uit verschillende organisaties of van het kastje naar de muur gestuurd worden.

Welke FACT-cliënt zal jou altijd bijblijven en waarom?
Een zeer complexe jongedame van 21 jaar met een chronische doodswens. Ze was al 5 jaar bij ons in behandeling en we kregen maar geen vooruitgang/verbetering in haar situatie. Door inzet van Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) en een opname binnen een behandelsetting is er een patroon doorbroken en lijkt er een positieve ontwikkeling te ontstaan in haar persoonlijke ontwikkeling.

Wat wilde je worden toen je jong was?
Juffrouw

Droom: Hoe ziet jouw ideale FACT Jeugdteam en benadering eruit?
Eigenlijk zoals wij dit nu al hebben:). Een verscheidenheid aan disciplines en mensen in een team die op allerlei vlakken iets voor cliënten kunnen betekenen; als professional en als mens. Dat we écht werken vanuit ‘we doen wat nodig is’ en dat we ons niet hoeven te houden aan bepaalde behandelprotocollen en methoden maar op maat kunnen bieden wat nodig is.

Ik ben in de FACT behandeling die ik geef pas echt tevreden als ….
het gezin of de cliënt tevreden is óf als ik mezelf in de spiegel kan aankijken en kan zeggen ‘we hebben er alles aan gedaan’. Het geeft mij veel voldoening als het gezin heeft ervaren dat systeemtherapie van meerwaarde is geweest en mogelijk een verschil heeft gemaakt waardoor bepaalde patronen/dynamieken kunnen worden doorbroken.

Wat motiveerde jou om als FACT-medewerker te beginnen?
Ik wilde graag in een team (samen)werken en met cliënten waar veel reuring zou zijn. Ik houd wel van dynamiek en diversiteit in mijn werk en dat elke dag anders zou kunnen zijn. Ook sta ik achter de methodiek van FACT en het ontschotten van zorg.

Hoe ervaar jij de inzet van ervaringsdeskundigen in het FACT Jeugdteam?
Als heel waardevol. Vooral voor cliënten die wantrouwen hebben naar hulpverlening, kunnen zij van betekenis zijn om hierin stappen te zetten. De ervaringsdeskundige biedt echt een meerwaarde voor zowel collega’s als cliënten. Zij hebben net een andere, nog laagdrempeligere insteek en cliënten voelen zich sneller gehoord.

Wat zou jij het eerst veranderen als je minister (of staatssecretaris) VWS was?
Het ontschotten van zorg en het meer samenwerken tussen zorgorganisaties zonder te veel administratieve last. Mogelijk dat zorgaanbieders samen in een samenwerkingsverband kunnen participeren waardoor er makkelijker andere aanbieders ingezet kan worden alvorens de gemeente hierbij betrokken moet worden. Eigenlijk deels de FACT-methode maar dan in een breder geheel.

Welke les die jij geleerd hebt van een cliënt is jou het meest bijgebleven?
Door ook jonge kinderen te betrekken bij de gezinsbehandeling omdat jonge kinderen op een speelse wijze een goede gids kunnen zijn over wat er speelt in een gezin.